Batch

/Batch
Batch 2017-10-09T10:04:15+00:00
Netværks drev mapping

Ping –n 3 127.0.0.1

Net use /persistent:no

Net use * /delete /yes

Net use X: \\192.168.25.2\Faelles_Drev Kmmdat@2014! /USER:%Username%

Net use Z: \\192.168.25.2\%username% Kmmdat@2014! /USER:%Username%

exit

Dette script gør sådan at det skaber forbindelse til den IP adresse som der skrives ind og den mappe som man vil ha’ forbindelse til. Herefter skriver den koden til brugeren  (Kmmdat@2014!) og brugernavnet (%Username%) så der kan logges ind.

Grunden til at der er ping kommandoen i starten, er at man tit er nød til at have en forsinkelse i sit script inden det skal køres, så computerens netværks kort kan nå at starte og skabe forbinde til netværket inden netværksdrevene skal mappes. Hvert ping tager et sekund, så det giver en forsinkelse på 3 sekunder inden netværksdrevet bliver mappet.

Backup Script

Xcopy /Y /E ”%Userprofile%\Desktop\” ”Z:\%username%\Backup\%date%\”

exit

Dette script gør sådan at der tages en backup fra en destination som man definerer og over til en anden destination man selv definerer. Foran xcopy bliver der skrevet /Y /E.

/Y gør sådan at filerne i den pågældende mappe bliver overskrevet uden at spørge brugeren.

/E gør sådan at alle filer, mapper og undermapper bliver kopieret.

%username% betyder at den bruger man er inde på, hans brugernavn bliver sat ind i den variabel.

%Date% skriver dato på de mapper den opretter

Desktop Backup

Xcopy /Y /E  ”%Userprofile%\Desktop\” ”Z:\%username%\Personlig mappe\”

exit

Dette er et script som på samme måde som backup scriptet, laver en backup af filerne til en personlig mappe som hele tiden bliver opdateret og filerne bliver overskrevet.

Opdateret Desktop

Ping –n 10 127.0.0.1

xcopy /Y /E “Z:\Backup\%username%” “%userprofile%\Desktop”

exit

Dette script går ind og henter de filer som er i den personlige mappe, som der er lavet et script til ovenover, på netværks drevet når computeren starter op. På den måde er man altid sikker på at man arbejder med de senest opdaterede filer, uanset hvilken computer man logge rpå. Så man ikke skal til at finde de filer frem man gemte på en anden computer.

Remove Backup

forfiles /p Z:\%username%\BackupTest\ /s /m *.* /d -30 /c “cmd /c del @path”

forfiles /p Z:\%username%\BackupTest\ /m * /d -30 /c “cmd /c rd /q @path”

net use * /delete /yes

exit

Dette er et script som gør sådan at backup filer og foldere der er ældre end 30 dage bliver slettet.  Dette gør man for at sikrer sig, at ens harddisk aldrig bliver fyldt, og på den måde kan man også forsætte med at tage backups.

Forfiles kommandoen giver mulighed for at specificere og at køre kommandoer for hver enkelte filer i en placering. Forfiles er noget der blev introduceret i Windows Vista og findes som en system32 fil. For at man kan få forfiles til at virke i XP, skal man kopire forfiles filen fra en system32 mappe på en Windows 7 partition og ind i XP system32 mappen. Herefter skal der bare genstartes og så kan man køre forfiles batch scriptet, og skrive kommandoer til forfiles.

/P = stien

/S = subfolders

/M = specifikt hvad der skal tages (fx *.txt* vil kun slette .txt dokumenter, *.* vil slette alle dokumenter, og * vil slette alt.

/d = dage.

/c = hvilken command der skal køres.

Office 365 netværks drev

Net use * /delete /yes

Net use /persistent:yes

Net use F: https://Navnetpåditsharepointsted.sharepoint.com/Dokumenter/Fælles /USER:dinbruger@dinvirksomhed.dk kode123!

Net use G: https://Navnetpåditsharepointsted.sharepoint.com/Dokumenter/Personligt /USER:dinbruger@dinvirksomhed.dk kode123!

Net use H: https://Navnetpåditsharepointsted-my.sharepoint.com/personal/din_bruger_navn /USER:dinbruger@dinvirksomhed.dk kode123!

Net use K: https://Navnetpåditsharepointsted.sharepoint.com/FirmaDokumenter/kunder/USER:dinbruger@dinvirksomhed.dk kode123!

Dette script mapper dine office 365 mapper som netværks drev på din computer, så du ikke skal ind via browseren hver gang for at mappe dem. Da Microsoft ikke officelt understøtter mapping af office 365 til netværks drev er der nogle ting som man lige skal huske at gøre før man kører scriptet.
1. Tilføj “https://*.sharepoint.com” til dine trusted sites i internet explorer (IE).
2. Log ind i office 365 via “https://login.microsoftonline.com” og klik”Keep me signed in” på. Dette gør sådan at din SAML security token bliver opdateret, hvis dine netværks drev driller kan man evt logge ud af office 365 via browseren, slette login credentials med windows credentials manager og logge ind igen og huske at sætte “Keep me signed in” på igen.